Rejestr zmian

Np. 2017-09-24
Np. 2017-09-24
Data Tytuł Opis Operator
2017-09-21 08:48:10 V.053.1.2017 Mariusz Masłowiecki
2017-09-19 12:35:52 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:35:18 Świadczenie w odniesieniu do oprogramowania ASSECO SOFTLAP ERP – moduły Finansowe i Księgowość oraz Środki Trwałe. Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:34:51 Wymiana parkietu i malowanie pomieszczeń oraz wymiana źródeł światła w pomieszczeniach biurowych budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77 Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:34:14 Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:33:25 Przetarg nieograniczony na wymianę parkietu i malowanie pomieszczeń w pomieszczeniach biurowych budynku Biura Rzecznik Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77 Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:32:19 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku BRPO Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:30:57 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów. Dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:30:02 Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy. Aktualizacja Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:29:12 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Marek Tenerowicz
2017-09-19 12:27:11 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Dodane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz wyjaśnienia treści SIWZ Marek Tenerowicz
2017-09-15 16:27:36 KMiKS.053.9.2017 Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-15 16:11:58 Petycja KMiKS.053.10.2017 dotycząca wypowiedzi RPO w TVP Info 20 czerwca 2017 r. identyczna w treści jak petycja wielokrotna Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-15 12:37:34 Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór do Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków na stanowisko od Starszego radcy do specjalisty Nr BDG-WPSO.111.8.2017 Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-12 08:43:53 KMiKS.053.7.2017 Publikacja odpowiedzi na petycję wielokrotną Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:56:51 KONIECZKO Katarzyna Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:56:08 KAMIŃSKI Ireneusz Cezary Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:55:23 GWARDECKI Kacper Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:54:28 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:53:35 FRUBA-REGULSKA Monika Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-05 16:52:48 BIAŁEK Anna Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-04 08:42:36 Firma Dach-Bud Artur Bujniak Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-04 08:41:55 Grupa OSB spółka cywilna Bożena Ziomek i Adam Ziomek Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-04 08:41:12 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr Med. Jerzy Foerster Agnieszka Jędrzejczyk
2017-09-01 14:59:35 Zapytanie ofertowe dotyczące usług graficznych Agnieszka Jędrzejczyk
2017-08-30 15:04:30 XI.053.2.2017 Po analizie w zespole merytorycznym pismo zostało zakwalifikowane jako wniosek i jako takie jest rozpatrywane. Wnioskodawca został o tym ponformowany Agnieszka Jędrzejczyk