Rejestr umów

Np. 2018-02-20
Np. 2018-02-20
Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
1 2018-02-19 Tomasz Wolski ul. Wojska Polskiego 144 A, 91-711 Łódź

Zapewnienie cateringu dla 120 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 24 stycznia 2018 r. w Łodzi

937,26 2018-01-24 Wydział Zamówień Publicznych
2 2018-02-07 Musical Enterprise Urszula Borkowska, ul. Wileńska 33 m. 403, 00-163 Warszawa

Przygotowanie aranżacji oraz zapewnienie wykonania programu artystycznego Koncertu Katarzyny Dąbrowskiej w Sali Koncertowej Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina

6 500,00 2018-02-08 Wydział Zamówień Publicznych
3 2018-02-07 Grażyna Torbicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Torbicka z siedzibą w Warszawie przy Al. Róż 7 lok. 2, 00-556 Warszawa

Poprowadzenie uroczystości "Wręczenie Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica"

2 439,02 2018-02-08 Wydział Zamówień Publicznych
4 2018-02-07 Spółdzielnia Socjalna "FADO", ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź

Tłumaczenia migowe

5 805,00 2018-02-07 do 2018-07-31 Wydział Zamówień Publicznych
5 2018-02-07 Bartosz Staszewski - Produkcja filmowa, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

Nagranie uroczystości wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica Prof. Adamowi Strzemboszowi oraz przygotowanie i montaż 100-sekundowego filmu będącego podsumowaniem wydarzenia

2 500,00 2018-02-08 do 2018-02-15 Wydział Zamówień Publicznych
6 2018-02-06 CYBART KLUCZEK MARCIN ul. Głowackiego 1, 05-075 Warszawa

Wykonanie fotografii i przekazanie praw autorskich

1 000,00 2018-02-08 do 2018-02-12 Wydział Zamówień Publicznych
7 2018-02-05 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2. 00-368 Warszawa

Udostępnienie Sali Koncertowej Fryderyka Chopina wraz z obsługą techniczną w dniu 8 lutego 2018 r.

2 500,00 2018-02-08 Wydział Zamówień Publicznych
8 2018-02-01 MERSON Karol Długozima, ul. Górczewska 181 lok. 818M, 01-459 Warszawa

Catering dla 250 osób podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica

9 750,00 2018-02-08 Wydział Zamówień Publicznych
9 2018-02-01 Magdalena Gorzelany - Mola

Świadczenie pomocy prawnej

4 300,00 2018-02-01 do 2018-02-28 Wydział Zamówień Publicznych
10 2018-01-30 Marek Andrzej Duraj

Usługa serwisowa obejmująca naprawę błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 i usługa rozwoju modułu statystycznego

18 480,00 2018-02-01 do 2018-12-14 Wydział Zamówień Publicznych
11 2018-01-30 POL-MOT Auto S.A., Oddział Skoda Centrum w Warszawie, ul. Połczyńska 125, 01-303 Warszawa

Sprzedaż samochodu osobowego

98 000,00 2018-01-30 do 2018-04-30 Wydział Zamówień Publicznych
12 2018-01-29 GETFRESH Sp. z o.o. ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa

Dostawa wody butelkowej do siedziby Zamawiającego

30 714,35 2018-01-29 do 2019-01-31 Wydział Zamówień Publicznych
13 2018-01-29 Łukasz Starzewski

Sporządzenie komunikatów dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez Biuro RPO

2 400,00 2018-02-01 do 2018-02-28 Wydział Zamówień Publicznych
14 2018-01-26 Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia nt. "Gwarancje procesowe oskarżonego sensu largo wynikające z prawa międzynarodowego"

2 000,00 2018-01-26 do 2018-01-31 Wydział Zamówień Publicznych