Rejestr umów

Np. 2018-06-21
Np. 2018-06-21
Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
1 2018-06-18 Zbigniew Chilt

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

800,00 2018-06-18 do 2018-06-29 Wydział Zamówień Publicznych
2 2018-06-11 ELE Taxi Sp.z o o. Sp. K. ul. Wenecka 15, 03-244 Warszawa

Świadczenie usług przewozu osób oraz innych usług związanych z przewozem

19 200,00 2018-07-01 do 2019-06-30 Wydział Zamówień Publicznych
3 2018-06-08 Get Green Katarzyna Michniewska - Szmidt wspólnik spółki cywilnej, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Przygotowanie cateringu podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

1 359,00 2018-06-09 Wydział Zamówień Publicznych
4 2018-06-08 CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Zakup licencji wieczystej na maszynę wirtulaną Palo Alto Networks wraz z rocznymi subskrypcjami, usługa wdrożenia rozwiązania i wspracie powdrożeniowe

15 774,00 2018-06-08 do 2018-12-15 Wydział Zamówień Publicznych
5 2018-06-06 Eliza Grabowsk Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmną Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 14C, lok. 17

Świadczenie pomocy prawnej

4 300,00 2018-06-06 do 2018-06-30 Wydział Zamówień Publicznych
6 2018-06-06 Magdalena Gorzelany - Mola

Świadczenie pomocy prawnej

2 400,00 2018-06-06 do 2018-06-30 Wydział Zamówień Publicznych
7 2018-06-01 MARFILSERWIS24 Marek Filipowicz, ul. Główna 9, 05-074 Halinów

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych wodnokanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

75 600,00 2018-06-01 do 2019-05-31 Wydział Zamówień Publicznych
8 2018-05-24 Storyteller Museum Michał Malinowski, ul. Grochowska 54/27, 04-282 Warszawa

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

2 000,00 2018-06-09 Wydział Zamówień Publicznych
9 2018-05-21 Roman Józef Kurkiewicz

Przeprowadzenie warsztatów na temat "Wystapień publicznych" dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

4 500,00 2018-05-21 do 2018-06-19 Wydział Zamówień Publicznych
10 2018-05-21 Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin

Usługa serwisowa, rozwojowa, subskrypcji i wymiany wersji w odniesieniu do programu

125 022,48 2018-05-21 do 2019-04-30 Wydział Zamówień Publicznych