Rejestr umów

Np. 2019-02-21
Np. 2019-02-21
Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
1 2019-02-07 AD Grupa Sp. z o.o. ul. Figowa 16, 05-090 Podolszyn Nowy

Sukcesywna dostawa materialów czystościowych 

56 924,40 2019-02-07 do 2019-12-31 Wydział Zamówień Publicznych
2 2019-02-01 Łukasz Borowski

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.02.2019 roku do 31.01.2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 

106 200,00 2019-02-01 do 2019-12-31 Wydział Zamówień Publicznych
3 2019-02-01 Marcin Rusmicki

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

600,00 2019-02-01 do 2019-02-15 Wydział Zamówień Publicznych
4 2019-02-01 Leszek Kozicki

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

600,00 2019-02-01 do 2019-02-15 Wydział Zamówień Publicznych
5 2019-02-01 Joanna Klara Żuchowska

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji Domu Seniora "Wśród swoich" w Konstantynowie Łódzkim

1 700,00 2019-02-01 do 2019-02-19 Wydział Zamówień Publicznych
6 2019-01-30 Janina de Michelis

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 opinii wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

3 300,00 2019-02-01 do 2019-03-31 Wydział Zamówień Publicznych
7 2019-01-29 Enigma Systemy Ochrony Informacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważanianiu kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu.

4 132,80 2019-02-20 do 2019-12-13 Wydział Zamówień Publicznych
8 2019-01-29 GETFRESH Sp. z o.o., ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa

Dostawa wody

39 274,90 2019-02-01 do 2020-04-30 Wydział Zamówień Publicznych
9 2019-01-28 Joanna Klara Żuchowska

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Warszawie

2 000,00 2019-01-28 do 2019-02-12 Wydział Zamówień Publicznych
10 2019-01-24 Marek Duraj

Wykonywanie usług serwisowych dotyczacych naprawy błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej; usługa rozwoju moduły statystycznego

18 480,00 2019-02-01 do 2019-12-13 Wydział Zamówień Publicznych
11 2019-01-23 Dominika Milczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRO IDEAD Dominika Milczarek ul .St. Rostworowskiego 40 lok. 29, 01-496 Warszawa

Transkrypcja tekstu

2 360,00 2019-01-23 do 2019-01-25 Wydział Zamówień Publicznych