kmp

opis - Europejskie reguły więzienne i reguły Mandeli

opis - publikacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
opis - KMP - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
Raporty kwartalne z lat 2009-2012
tu opis KMP - Opiniowanie aktów prawnych
aaaa

Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT).

18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
Raporty roczne Krajowego Mechanizmu Prewencji
Subskrybuj kmp