Zakład Budżetowy Gminy Wrocław działający pod nazwą "Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej", ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław

Data zawarcia umowy: 
2018-11-09
Wartość umowy: 
3405.60
Okres obowiązywania: 
2018-11-16
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie cateringu na uroczystość wręczenia nagrody im. Dr. Macieja Lisa