• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

WYSOCKI Marek

Data zawarcia umowy: 
2017-07-07
Wartość umowy: 
4000.00
Okres obowiązywania: 
2017-07-07 do 2017-07-10
Źródło: 
Wydział Prawny i Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

opracowanie ekspertyzy opiniującej dokument pn."Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania", przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Data Tytuł Opis Operator
2017-08-07 13:39:09 WYSOCKI Marek Mariusz Masłowiecki