Wydawnictwo C.H.BECK sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-05-14
Wartość umowy: 
21033.00
Okres obowiązywania: 
2018-05-25 do 2019-05-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest prawo do korzystani z Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz aktualizacji

Data Tytuł Opis Operator
2018-06-04 11:05:06 Wydawnictwo C.H.BECK sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa Mateusz Saczywko