• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

WILCZYŃSKA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2016-01-13
Wartość umowy: 
7600.00
Okres obowiązywania: 
2016-01-13 do 2016-02-29
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w zakresie obsługi asystenckiej RPO i dokumentowania spotkań Rzezcznika z organizacjami pozarządowymi (podczas wizyty RPO w województwie podlaskim, 27-30 stycznia br.)

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:29 WILCZYŃSKA Magdalena Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki