• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

WILCZYŃSKA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2015-11-10
Wartość umowy: 
7000.00
Okres obowiązywania: 
2015-11-10 do 2015-12-31
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:27 WILCZYŃSKA Magdalena Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki