• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Tadeusz Piekarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno – Handlowy

Data zawarcia umowy: 
2018-08-08
Wartość umowy: 
168360.61
Okres obowiązywania: 
2018-08-08 do 2018-10-09
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Roboty budowlane w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77