• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

RYDLEWSKA Ewa

Data zawarcia umowy: 
2017-02-28
Wartość umowy: 
350.00
Okres obowiązywania: 
2017-02-28 do 2017-03-03
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Redakcja merytoryczna i korekta językowa tekstu przygotowanego do publikacji Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.         

Data Tytuł Opis Operator
2017-03-06 16:33:01 RYDLEWSKA Ewa Agnieszka Jędrzejczyk