• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Prezydent Miasta Łódź

Data zawarcia umowy: 
2017-06-06
Wartość umowy: 
0.00
Okres obowiązywania: 
2017-05-01 do 2020-04-30
Źródło: 
Główny Koordynator ds. współpracy z Biurami Pełnomocników Terenowych i punktami przyjęć interesantów
Przedmiot umowy: 

UMOWA BRPO/N/1/2017 o użyczeniu lokalu na terenowy Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Łodzi

Miasto udostępnia na rzecz Biura Rzecznika do nieodpłatnego korzystania lokal biurowy, tj. pokój oznaczony numerem 101, o powierzchni 10,20 m2. Nieodpłatne udostępnienie pokoju następuje z przeznaczeniem na przyjmowanie interesantów przez delegowanego pracownika/pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Korzystanie z pokoju odbywać się będzie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca kalendarzowego w godz. 10:00 do godz. 15:00, z wyłączeniem dni, w których Urząd Miasta Łodzi jest nieczynny.

Data Tytuł Opis Operator
2017-07-10 08:52:08 Prezydent Miasta Łódź Agnieszka Jędrzejczyk