Piotr Popis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa PETRUS - Piotr Popis z siedzibą w Warszawie przy ul. Gościeradowskiej 19/14 (03-535)

Data zawarcia umowy: 
2018-08-08
Wartość umowy: 
5500.00
Okres obowiązywania: 
2018-08-08 do 2018-10-09
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77