• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

PAWIŃSKA Ewa

Data zawarcia umowy: 
2015-11-13
Wartość umowy: 
4000.00
Okres obowiązywania: 
2015-11-13 do 2015-12-31
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Wsparcie Biura RPO w zakresie adoptowania budynku przy ul. Długiej 23/25 do potrzeb Biura: przygotowanie pism do Konserwatora Zabytków, bieżące wsparcie w zakresie usuwania awarii

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:27 PAWIŃSKA Ewa Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki