Monika Lassaud prowadząca działalność gospdoarcza pod firmą REKLAMIŚCI MONIKA LASSAUD z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldziej 57 lok. 4

Data zawarcia umowy: 
2018-12-11
Wartość umowy: 
5227.50
Okres obowiązywania: 
2018-12-11 do 2018-12-15
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie do druku biuletynów RPO