Marcin Kluczek prodzący działalnosć gospodarczą pod firmą CYBART KLUCZEK MARCIN ul. Głowackiego 1, 05-075 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-12-11
Wartość umowy: 
6000.00
Okres obowiązywania: 
2018-12-14 do 2018-12-15
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Wykonanie fotografii dokumentujących II kongres Praw Obywatelskich