• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Małopolski Urządem Wojewódzki w Krakowie

Data zawarcia umowy: 
2017-06-19
Wartość umowy: 
0.00
Okres obowiązywania: 
2017-06-19 do 2020-06-18
Źródło: 
Główny Koordynator ds. współpracy z Biurami Pełnomocników Terenowych i punktami przyjęć interesantów
Przedmiot umowy: 

Umowa użyczenia BDG/2/BRPO/2017 w celu zorganizowania terenowego Punktu Przyjęć Interesantów RPO w Krakowie

Od dnia 1 lipca 2017 r. Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie pomieszczenie biurowe, wchodzące w skład lokalu, o którym mowa w ust. 1, o powierzchni 59,91 m2, zlokalizowane na II piętrze i oznaczone nr 202, w każdy ostatni czwartek miesiąca kalendarzowego, co drugi miesiąc, począwszy od lipca 2017 r. w godzinach 9:00 – 14:00.

Użyczona powierzchnia wykorzystywana będzie przez Biorącego w użyczenie na cele biurowe, z wiązane z działalnością statutowa jednostki, tj. obsługi obywateli przez pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data Tytuł Opis Operator
2017-07-10 08:48:58 Małopolski Urządem Wojewódzki w Krakowie Agnieszka Jędrzejczyk