• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

KUBICKI Paweł

Data zawarcia umowy: 
2017-07-24
Wartość umowy: 
1500.00
Okres obowiązywania: 
2017-07-24 do 2017-08-15
Źródło: 
Wydział Prawny i Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

przygotowanie ekspertyzy zawierającj opracowanie wyników ankiety RPO dot. dyskryminacji i przemocy wobec osób starszych oraz uwzględniającej dotychczasowe działania RPO w zakresie przeciwdziałania ze względu na wiek 

Data Tytuł Opis Operator
2017-08-07 13:37:43 KUBICKI Paweł Mariusz Masłowiecki