• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

KSIĄŻAK Maria Katarzyna

Data zawarcia umowy: 
2017-04-07
Wartość umowy: 
600.00
Okres obowiązywania: 
2017-04-07 do 2017-04-30
Źródło: 
Wydział Finansowy
Przedmiot umowy: 

udział w wizytacji Zespołu ds. Równego Traktowania w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej w charakterze eksperta zewnętrznego, pomoc w rozmowach z cudzoziemcami, analiza dokumentacji otrzymanej w ośrodku, sporządzenie notatki z wizytacji i prowadzenie korenspondencji powizytacyjnej ze Strażą Graniczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Data Tytuł Opis Operator
2017-05-10 08:33:03 KSIĄŻAK Maria Katarzyna Agnieszka Jędrzejczyk