Krzysztof Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Olimpiada" Krzysztof Szymański ul. B. Polaka 3/115, 02-777 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-11-22
Wartość umowy: 
3120.00
Okres obowiązywania: 
2018-12-06
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Zapewnienie cateringu dla 80 osób podczas konferencji "Instytucja małego świadka koronnego" - praktyka, kontrowersje, wyzwania" w dniu 6 grudnia 2018 r.