Krzysztof Bieniek prowadzący działalność pod firmą KRZYSZTOF BIENIEK Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Nestor Krzysztof Bieniek z siedzibą w Warszawie przy ul. Bolesławickiej 12, 03-325 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-12-05
Wartość umowy: 
1700.00
Okres obowiązywania: 
2018-12-07
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych