• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

KOCAŃDA-KOŁODZIEJCZYK Hanna

Data zawarcia umowy: 
2015-11-05
Wartość umowy: 
1900.00
Okres obowiązywania: 
2015-11-05 do 2015-11-08
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Korekta językowa i stylistyczna poradnika przygotowanego w ramach prac komisji ekspertów przt RPO - "Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Informator dla samorządu lokalnego". Poradnik obejmuje 95 stron.

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:27 KOCAŃDA-KOŁODZIEJCZYK Hanna Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki