Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska Szweicer z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 14C, lok. 17

Data zawarcia umowy: 
2018-04-05
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2018-04-06 do 2018-05-30
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Świadczenie pomocy prawnej