• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

JOŃSKI Kamil

Data zawarcia umowy: 
2017-02-28
Wartość umowy: 
6000.00
Okres obowiązywania: 
2017-02-28 do 2017-05-31
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Sporządzenie opracowania naukowego, składającego się z metodyki pomiaru poziomu realizacji prawa do ochrony zdrowia, określonego w art. 68 Konstytucji RP oraz w art. 12 International Cevenant on Economic, Social and Cultuara Rights oraz opracowanie raportu dotyczącego realizacji prawa do ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Data Tytuł Opis Operator
2017-03-06 16:32:13 JOŃSKI Kamil Agnieszka Jędrzejczyk