• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

JOŃSKI Kamil

Data zawarcia umowy: 
2016-12-01
Wartość umowy: 
1000.00
Okres obowiązywania: 
2016-12-01 do 2016-12-15
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

analiza danych dotyczących sytuacji domów pomocy społecznej, zawierajacej również prognozowane zmiany w zakresie funkcjonowania tego typu ośrodków. Materiał zostanie wykorzystany w publikacji Zespołu KMP na temat wizytacji w Domach Pomocy społecznej,

Data Tytuł Opis Operator
2017-01-05 10:13:56 JOŃSKI Kamil Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki