• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wykonywana Wyłącznie w Miejscu Wezwania Agnieszka Walento-Nowacka

Data zawarcia umowy: 
2019-01-24
Wartość umowy: 
2000.00
Okres obowiązywania: 
2019-02-18 do 2019-03-04
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychiatrycznej pacjentów w Krajowy Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie