• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GORZELANY-MOLA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2017-10-02
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2017-10-02 do 2017-10-31
Źródło: 
Dział Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych;  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów;  - sporządzanie opinii prawnych;  - udział w negocjacjach;  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnym

Data Tytuł Opis Operator
2017-11-08 16:49:20 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk