• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GORZELANY-MOLA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2017-09-18
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2017-09-01 do 2017-09-30
Źródło: 
Dział Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;  
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,  
Data Tytuł Opis Operator
2017-10-03 15:57:10 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk