• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GORZELANY-MOLA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2017-08-01
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2017-08-01 do 2017-08-31
Źródło: 
Wydział Legislacji
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych;  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów;  - sporządzanie opinii prawnych;  -udział w negocjacjach;  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

Data Tytuł Opis Operator
2017-09-05 16:54:28 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk