• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GORZELANY-MOLA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2017-06-01
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2017-06-01 do 2017-06-30
Źródło: 
Wydział Prawny i Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów  - sporządzanie opinii prawnych  -udział w negocjacjach -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,    

Data Tytuł Opis Operator
2017-07-05 15:45:53 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk