• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

GORZELANY-MOLA Magdalena

Data zawarcia umowy: 
2017-05-04
Wartość umowy: 
4300.00
Okres obowiązywania: 
2017-05-04 do 2017-05-31
Źródło: 
Wydział Prawny i Spraw Osobowych
Przedmiot umowy: 

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów  - sporządzanie opinii prawnych -udział w negocjacjach  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi

Data Tytuł Opis Operator
2017-06-07 17:16:58 GORZELANY-MOLA Magdalena Agnieszka Jędrzejczyk