• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Gmina Lublin

Data zawarcia umowy: 
2016-02-26
Wartość umowy: 
0.00
Okres obowiązywania: 
2016-02-26 do 2019-02-26
Źródło: 
BRPO
Przedmiot umowy: 

nieodpłatne używanie niewyodrębnionego pomieszczenia tj. sali oznaczonej numerem 3 o powierzchni 48 m2, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Miasta Lublin przy plac Króla Władysława Łokietka 1 /ul.Świętoduska 3/ ul.Bajkowskiego 2 w Lublinie przeznaczonego na przyjęcia interesantów

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:37 Gmina Lublin Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki