Get Green Katarzyna Michniewska - Szmidt wspólnik spółki cywilnej, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-06-08
Wartość umowy: 
1359.00
Okres obowiązywania: 
2018-06-09
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Przygotowanie cateringu podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO