Enigma Systemy Ochrony Informacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2019-01-29
Wartość umowy: 
4132.80
Okres obowiązywania: 
2019-02-20 do 2019-12-13
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważanianiu kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu.