Eliza Grabowsk-Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 14C, lok. 17

Data zawarcia umowy: 
2019-02-04
Wartość umowy: 
7653.00
Okres obowiązywania: 
2019-02-05 do 2019-02-28
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pomoc prawna, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie zamówień publicznych, z wyłączeniem prawa pracy.