Eliza Grabowsk-Szweicer prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 14C, lok. 17

Data zawarcia umowy: 
2019-01-04
Wartość umowy: 
7653.00
Okres obowiązywania: 
2019-01-07 do 2019-01-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Świadczenie usługi obsługi prawnej