Dominika Milczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRO IDEAD Dominika Milczarek ul .St. Rostworowskiego 40 lok. 29, 01-496 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2019-01-23
Wartość umowy: 
2360.00
Okres obowiązywania: 
2019-01-23 do 2019-01-25
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Transkrypcja tekstu