• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

DIMMICH Agata

Data zawarcia umowy: 
2015-12-04
Wartość umowy: 
1500.00
Okres obowiązywania: 
2015-12-09 do 2015-12-28
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Opinie na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji do RPO oraz w sprawach zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu kończącym postępowanie przygotowawcze w odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:27 DIMMICH Agata Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki