• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

BIAŁEK Anna

Data zawarcia umowy: 
2017-01-16
Wartość umowy: 
7500.00
Okres obowiązywania: 
2017-01-18 do 2017-07-19
Źródło: 
Wydział Zarządzania Kadrami
Przedmiot umowy: 

Organizacja seminarium naukowego połączonego z promocją publikacji "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka" na przełomie lutego i marca 2017 r.; organizacja  ogólnopolskiej konferencji RPO w porozumieniu z Komitetem Bioetyki Polskiej Akademii Nauki oraz wspólpraca podczas przygotowywania publikacji pokonferencyjnej w czerwcu 2017 r.

Data Tytuł Opis Operator
2017-02-09 08:32:58 BIAŁEK Anna Agnieszka Jędrzejczyk