Anna Domaradzka - Widła, Łukasz Widła-Domaradzki TANDEM ANALITYCZNY S.C. 00-375 Warszawa ul. Smolna 8.

Data zawarcia umowy: 
2018-10-04
Wartość umowy: 
5000.00
Okres obowiązywania: 
2018-10-04 do 2018-12-10
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Wsparcie merytoryczne przy realizacji badania Świadomość prawna w zakresie równego traktowania II Edycja