Agnieszka Orłowska prowadząca działalność pod firmą "GRAVART" Agnieszka Orłowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 11, 01-595 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2018-12-11
Wartość umowy: 
1472.00
Okres obowiązywania: 
2018-12-11 do 2018-12-19
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Wykonanie statuetki