• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Agencja Ochrony Juwentus

Data zawarcia umowy: 
2015-12-30
Wartość umowy: 
289282.04
Okres obowiązywania: 
2016-01-01 do 2016-06-30
Źródło: 
Wydział Finansowy
Przedmiot umowy: 

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.99.2015 - ochrona osób i mienia (zmiana stawki ze względu na zmianę przepisów o Ubezpieczeniach Społecznych (wartość szacunkowa na zakup uslug w 2016 r.)

Data Tytuł Opis Operator
2016-11-22 13:33:29 Agencja Ochrony Juwentus Created by FeedsNodeProcessor Mariusz Masłowiecki