ADMI Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6 lok. 18, 00-845 Warszawa

Data zawarcia umowy: 
2017-12-12
Wartość umowy: 
3327.15
Okres obowiązywania: 
2017-12-12 do 2017-12-19
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Dostawa 1 sztuki monitora 

Data Tytuł Opis Operator
2017-12-15 08:43:47 ADMI Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6 lok. 18, 00-845 Warszawa Mateusz Saczywko