AD Grupa Sp. z o.o. ul. Teodorów 16, 99-311 Bedlno

Data zawarcia umowy: 
2018-02-21
Wartość umowy: 
43070.78
Okres obowiązywania: 
2018-02-21 do 2019-03-31
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Sukcesywna dostawa materiałów czystościowych

Data Tytuł Opis Operator
2018-03-12 10:00:56 AD Grupa Sp. z o.o. ul. Teodorów 16, 99-311 Bedlno Marek Tenerowicz