Łukasz Brodowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą The Brand Łukasz Brodowski z siedziba w Łasku przy ul. Grzybowej 4, 05-119 Legionowo

Data zawarcia umowy: 
2018-11-26
Wartość umowy: 
20107.00
Okres obowiązywania: 
2018-11-26 do 2018-12-10
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Dostawa materiałów promocyjnych