Wersja wpisu III.053.7.2019 z dnia pt., 07/12/2019 - 10:29

Przedmiot petycji: 

Sposób załatwienia: przesłanie zgodnie z właściwością do MRPiPS

Przedmiot petycji: regulacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych

Data złożenia petycji: 
2019-07-02
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-12 10:29:07 III.053.7.2019 Agnieszka Jędrzejczyk