Wersja wpisu V.053.10.2018 z dnia czw., 07/11/2019 - 16:52

Przedmiot petycji: 

Sposób załatwienia: przekazanie do organu właściwego do rozpatrzenia

Przedmiot petycji: sprzeciw wobec planów wdrożenia technologii 5G w Krakowie

 

Data złożenia petycji: 
2018-10-17
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-11 16:52:55 V.053.10.2018 Agnieszka Jędrzejczyk