Wersja wpisu VII.053.1.2019 z dnia czw., 07/11/2019 - 16:16

Przedmiot petycji: 

Sposób załatwienia: przekazanie według właściwości Radzie Legislacyjnej

Przedmiot petycji: wsparcie podjęcia inicjatywy prawodawczej prowadzącej do zmiany § 92 ust. 2 „Zasad techniki prawodawczej”

Typ petycji: jednostkowa

 

Data złożenia petycji: 
2019-02-22
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Roman Jacek Arseniuk
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-11 16:16:28 VII.053.1.2019 Agnieszka Jędrzejczyk