Wersja wpisu IV.053.20.2019 z dnia pon., 07/08/2019 - 14:11

Przedmiot petycji: 

skarga na działanie Terenowego Oddziału KOPD w Poznaniu

Sposób załatwienia: sprawa zostanie podjęta do wyjaśnienia (pismo do przewodniczącej KOPD), a następnie piszącym zostanie przedstawione stanowisko RPO

Data złożenia petycji: 
2019-04-22
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-08 14:11:22 IV.053.20.2019 Agnieszka Jędrzejczyk