• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-12-22 15:00:01

MENU

Kluczowym elementem pozwalającym znajdować potrzebne informacje jest spis treści (menu główne). Wyświetlane jest ono na każdej stronie Biuletynu na górze.
Po kliknięciu w wybrany napis przechodzi się do odpowiedniej sekcji BIP. Tu pokazują się spis treści dla tego rozdziału – po lewej stronie.
Spisy te zawierają linki do dalszych treści. Niektóre napisy mają tylko funkcję porządkującą – wtedy nie ma do nich linku.
Aby przejść do wskazanej strony, należy nacisnąć na napis (kliknąć przycisnąć lewy  myszy w komputerze, albo nacisnąć palcem – w urządzeniach mobilnych).
Na banerze u góry strony znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.


STOPKA INFORMACYJNA

Każda informacja udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opatrzona jest danymi dotyczącymi:

  1. autora informacji lub osoby odpowiadającej za jej treść
  2. daty wytworzenia tej informacji
  3. osoby udostępniającej, która wprowadziła informację do Biuletynu
  4. daty udostępnienia informacji

WYSZUKIWARKA


W prawym górnym rogu każdej strony Biuletynu jest pole wyszukiwarki. Tam trzeba wpisać szukane słowo i potwierdzić kliknięciem napisu "szukaj".
Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów, trzeba po prostu wpisać je. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie. Nazwa strony jest odnośnikiem do danego artykułu.
Odnośniki w serwisie BIP, z wyjątkiem menu głównego, wyświetlane są w kolorze niebieskim i są podkreślone. Po wskazaniu odnośnika kursorem myszy, kursor przyjmuje postać np. dłoni a odnośnik zmienia kolor na czerwony.

SŁOWNIK UŻYWANYCH SKRÓTÓW W BIULETYNIE

RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
BRPO - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
HTML - (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW.
kB, MB - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.
PDF - (ang. Portable Document Format) - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym przez firmę Adobe Systems. Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo.
DOC - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym przez firmę Mircosoft. Czytnik tego formatu (program Word Viewer) jest udostępniany za darmo.