• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Wersja wpisu VII.053.3.2019 z dnia śr., 05/29/2019 - 17:04

Przedmiot petycji: 

W petycji zostały przedstawione propozycje zmian w ustawie  dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983) mających na celu poprawę sytuacji animatorów kultury i artystów i przyznanie tym podmiotom szeregu dodatkowych uprawnień. Petycja została skierowana jednocześnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sposób załatwienia: udzielenie wyjaśnień

 

Data złożenia petycji: 
2019-05-15
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Data Tytuł Opis Operator
2019-05-29 17:04:04 VII.053.3.2019 Agnieszka Jędrzejczyk